ประกาศราคากลาง จ้างบริการระบบจัดการแอปพลิเคชันและแพลตฟอร์มแบบอัตโนมัติ ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (DGA/66/0073)


22 Dec 65
29
1

DGA-66-0073 ราคากลาง egp

เลขที่โครงการ 65127356156
งบประมาณ 4,500,000.00 บาท
7 ครั้ง