ประกาศราคากลางงานจ้างบำรุงรักษาและปรับปรุงระบบ e-Learning ประจำปี 2566 ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (DGA/66/0079)


20 ธ.ค. 65
5
1

DGA-66-0079 ราคากลาง DGA

เลขที่โครงการ 65127320675
งบประมาณ 280,400.00 บาท
1 ครั้ง