ประกาศราคากลางงานจ้างบำรุงรักษาโปรแกรมระบบฐานข้อมูลการเลือกตั้งท้องถิ่นปี 2566 (DGA/66/0074)


15 Dec 65
12
1

DGA-66-0074 ราคากลาง egp

เลขที่โครงการ 65127226532
งบประมาณ 337,500.00 บาท