ประกาศราคากลางงานจ้างดำเนินงานศูนย์บริการลูกค้า (DGA Contact Center) ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (DGA/66/0070)


14 Dec 65
19
1

DGA-66-0070 ราคากลาง egp

เลขที่โครงการ 65127180858
งบประมาณ 19,999,998.00 บาท
3 ครั้ง