ประกาศราคากลางงานจ้างบำรุงรักษาห้องควบคุมเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (DGA/66/0071)


14 Dec 65
9
1

DGA-66-0071 ราคากลาง DGA

เลขที่โครงการ 65127174844
งบประมาณ 1,300,000.00 บาท
1 ครั้ง