ประกาศราคากลางซื้ออุปกรณ์กระดานอัจฉริยะ (Interactive Touch Screen) สำหรับศูนย์การอบรมแม่เหียะ ของ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(DGA/66/0050)


15 Nov 65
485
1