ประกาศราคากลางงานจ้างบำรุงรักษาระบบสนับสนุนศูนย์ข้อมูล (DATA CENTER) ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (DGA/66/0061)


25 Nov 65
20
1

DGA-66-0061 ราคากลาง egp

เลขที่โครงการ 65117466325
งบประมาณ 5,500,000.00 บาท
1 ครั้ง
2