ประกาศราคากลางงานจ้างบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์เครือข่ายอุปกรณ์เครือข่ายปรับปรุงและแก้ไขโปรแกรมระบบสืบค้นคำพิพากษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (DGA/66/0064)


22 Nov 65
11
1

DGA-66-0064 ราคากลาง egp

เลขที่โครงการ 65117376675
งบประมาณ 756,276.00 บาท
1 ครั้ง