ประกาศราคากลาง ซื้อและอนุญาตใช้สิทธิ์ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Visual Studio Professional with MSDN สำหรับการพัฒนาระบบของ สพร.  โดยวิธีคัดเลือก (DGA/66/0040)


10 Oct 65
13
1

DGA-66-0040 ราคากลาง egp

เลขที่โครงการ 65107059996
งบประมาณ 1,500,000.00 บาท