ประกาศราคากลางงานจ้างบำรุงรักษาตู้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐ (Government Smart Kiosk) ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (DGA/66/0055)


31 Oct 65
28
1

DGA-66-0055 ราคากลาง egp

เลขที่โครงการ 65107361034
งบประมาณ 3,000,000.00 บาท
10 ครั้ง