ประกาศราคากลางงานจัดซื้อและอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ระบบบริการเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ เพื่อการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลภาครัฐ ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (DGA/66/0052)


31 Oct 65
22
1

DGA-66-0052 ราคากลาง egp

เลขที่โครงการ 65107373229
งบประมาณ 3,500,000.00 บาท
3 ครั้ง