ประกาศราคากลางงานจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์และอุปกรณ์สนับสนุนชั้น ๑๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (DGA/66/0047)


18 ต.ค. 65
2
1

DGA-66-0047 ราคากลาง egp

เลขที่โครงการ 65107184899
งบประมาณ 160,000.00 บาท