ประกาศราคากลางงานจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์และอุปกรณ์สนับสนุนชั้น ๑๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (DGA/66/0047)


18 Oct 65
11
1

DGA-66-0047 ราคากลาง egp

เลขที่โครงการ 65107184899
งบประมาณ 160,000.00 บาท
1 ครั้ง