ประกาศราคากลางงานซื้ออุปกรณ์เพื่อสนับสนุนการจัดอบรมในรูปแบบผสมผสาน (Hybrid) ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (DGA/65/0240)


6 ก.ย. 65
12
1