ประกาศราคากลางงานซื้ออุปกรณ์เพื่อสนับสนุนการจัดอบรมในรูปแบบผสมผสาน (Hybrid) ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (DGA/65/0240)


6 Sep 65
27
1