ประกาศราคากลาง จ้างอำนวยความสะดวกและบริการงานด้านอาคารสถานที่ ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (DGA/66/0017)


16 ก.ย. 65
2
1