ประกาศราคากลาง จัดซื้อและอนุญาตให้ใช้สิทธิในการใช้งานโปรแกรม Adobe Creative Cloud แบบรายปี ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) โดยวิธีคัดเลือก (DGA/65/0198)


3 Aug 65
26
1

DGA-65-0198 ราคากลาง egp

งบประมาณ 670,000.00 บาท
4 ครั้ง