ประกาศราคากลางจ้างบำรุงรักษา (MA) ซอฟต์แวร์ระบบบริหารจัดการ Cloud ของบริการ DG-Cloud สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) (DGA/65/0151) (ครั้งที่ 2)


22 มิ.ย. 65
8
1

DGA-65-0151 ราคากลาง egp (ครั้งที่ 2)

งบประมาณ 5,400,000.00 บาท
2 ครั้ง