ประกาศราคากลางจ้างที่ปรึกษาศึกษา วิจัยระบบปัญญาประดิษฐ์รู้จำเสียงพูดสำหรับภาครัฐ (Automatic Speech Recognition) ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (DGA/65/0134)


18 มี.ค. 65
4
1

DGA-65-0134 ราคากลาง egp

งบประมาณ 3,550,000.00 บาท