ประกาศราคากลางจ้างบำรุงรักษา (MA) อุปกรณ์รักษาความปลอดภัยระบบเครือข่าย (Firewall) ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (DGA/65/0091)


7 Jan 65
13
1

DGA-65-0091 ราคากลาง egp

งบประมาณ 3,000,000.00 บาท
2 ครั้ง