ประกาศราคากลางงานเช่าพื้นที่สำนักงานชั้น ๕ ๖ ๑๑ ๑๖ ๑๗ ๑๘ ณ อาคารบางกอกไทยทาวเวอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (DGA/66/0025)


8 Sep 65
10
1

DGA-66-0025 ราคากลาง egp

เลขที่โครงการ 65097131063
งบประมาณ 19,938,430.08 บาท