ประกาศราคากลางงานจ้างบริการระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้บริการในรูปแบบ Software as a Service ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (DGA/66/0036)


23 Sep 65
47
1

DGA-66-0036 ราคากลาง egp

เลขที่โครงการ 65097597395
งบประมาณ 14,143,900.00 บาท
15 ครั้ง