ประกาศราคากลางงานจ้างจัดทำเนื้อหาและบริหารจัดการเว็บไซต์เพื่อการประชาสัมพันธ์แอปพลิเคชั่นทางรัฐ (เว็บไซต์ www.ทางรัฐ.com) ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (DGA/65/0232)
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


31 Aug 65
35
1