ประกาศราคากลางงานจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์โครงสร้างพื้นฐานห้องควบคุมระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายของ สป.อว. (อาคารพระจอมเจ้า) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (DGA/66/0031)


22 Sep 65
11
1

DGA-66-0031 ราคากลาง egp

เลขที่โครงการ 65097534353
งบประมาณ 725,000.00 บาท