ประกาศราคากลางงานจ้างบริการอินเทอร์เน็ต (เส้นที่ ๑) ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (DGA/66/0028)


15 Sep 65
9
1

DGA-66-0028 ราคากลาง egp

เลขที่โครงการ 65097355149
งบประมาณ 500,000.00 บาท
1 ครั้ง