ประกาศราคากลางงานจ้างบำรุงรักษาระบบและให้บริการระบบกลางทางกฎหมาย ระยะที่ ๑ ตามพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมาย และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ.๒๕๖๒ ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (DGA/65/0229)


29 Aug 65
47
1