ประกาศราคากลางงานจ้างบริการวงจรสื่อสารพร้อมอุปกรณ์เชื่อมต่อโครงการเครือข่ายสื่อสารข้อมูลเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐ (Government Information Network: GIN) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (DGA/66/0024)


7 Sep 65
20
1

DGA-66-0024 ราคากลาง egp

เลขที่โครงการ 65097092712
งบประมาณ 257,557,900.00 บาท
5 ครั้ง