ประกาศราคากลางงานจ้างบำรุงรักษา (MA) อุปกรณ์ Core Network สำหรับเครือข่ายสื่อสารข้อมูลเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐ (GIN) และอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ โดยวิธีคัดเลือก (DGA/65/0213)


8 ก.ย. 65
28
1

DGA-65-0213 (ครั้งที่ 2) ราคากลาง egp

เลขที่โครงการ 65097200382
งบประมาณ 23,000,000.00 บาท
12 ครั้ง