ประกาศราคากลาง จ้างบริการรถยนต์ (รถตู้) ส่วนกลางพร้อมพนักงานขับรถ จำนวน 4 คัน ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (DGA/66/0007)


5 Sep 65
39
1

DGA-66-0007 ราคากลาง egp

เลขที่โครงการ 65097032136
งบประมาณ 2,400,000.00 บาท
5 ครั้ง