ประกาศราคากลางงานจ้างบำรุงรักษาระบบบริหารจัดการเครือข่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (DGA/66/0018)


5 Sep 65
12
1

DGA-66-0018 ราคากลาง egp

เลขที่โครงการ 65097048244
งบประมาณ 2,400,000.00 บาท
2 ครั้ง