ประกาศราคากลางงานจ้างโครงการบริหารจัดการทำเงินเดือน งานภาษี และสวัสดิการต่ง ๆ ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (DGA/66/0015)


31 ส.ค. 65
15
1

DGA-66-0015 ราคากลาง egp

เลขที่โครงการ 65087794858
งบประมาณ 500,000.00 บาท
1 ครั้ง