ประกาศราคากลางงานจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (DGA/66/0008)


31 ส.ค. 65
13
1

DGA-66-0008 ราคากลาง egp

เลขที่โครงการ 65087792894
งบประมาณ 285,155.00 บาท
3 ครั้ง