ประกาศราคากลางงานจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (DGA/66/0008)


31 Aug 65
34
1

DGA-66-0008 ราคากลาง egp

เลขที่โครงการ 65087792894
งบประมาณ 285,155.00 บาท
9 ครั้ง