ประกาศราคากลางงานจ้างเหมาบริการงานรับ-ส่งเอกสาร จำนวน ๒ อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (DGA/66/0005)


31 Aug 65
16
1

DGA-66-0005 ราคากลาง DGA

เลขที่โครงการ 65087783394
งบประมาณ 442,899.75 บาท
1 ครั้ง