ประกาศราคากลางงานจ้างดำเนินงานศูนย์ปฏิบัติการความมั่นคงทางไซเบอร์ (CSOC) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (DGA/66/0001)


1 Sep 65
26
1

DGA-66-0001 ราคากลาง egp

เลขที่โครงการ 65087777624
งบประมาณ 4,600,000.00 บาท
3 ครั้ง