ประกาศราคากลางงานจ้างบริการผลิตและเผยแพร่รายการด้านการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลผ่านสื่อออนไลน์ ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (DGA/65/0237)


1 Sep 65
46
1

DGA-65-0237 ราคากลาง egp

เลขที่โครงการ 65087724791
งบประมาณ 1,700,000.00 บาท
4 ครั้ง