ประกาศราคากลางงานจ้างโครงการพัฒนาระบบต้นแบบการลงคะแนนเสียงทางอิเล็กทรอนิกส์ด้วยเทคโนโลยีบล็อกเชน (Blockchain-based e-Voting) ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (DGA/65/0245)


29 Aug 65
49
1

DGA-65-0245 ราคากลาง egp

เลขที่โครงการ 65087652812
งบประมาณ 936,000.00 บาท
7 ครั้ง