ประกาศราคากลาง งานเช่าสถานที่จัดเก็บอุปกรณ์ วัสดุ ครุภัณฑ์สำนักงาน ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ระยะเวลา 12 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (DGA/65/0223)


18 Aug 65
33
1

DGA-65-0223 ราคากลาง egp

เลขที่โครงการ 65087490141
งบประมาณ 290,124.00 บาท
1 ครั้ง