ประกาศราคากลางงานจ้างจัดงานมอบรางวัลรัฐบาลดิจิทัลประจำปี 2565 หรือ Digital Government Awards 2022 ของ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (DGA/65/0220)


24 Aug 65
112


1

DGA-65-0220 ราคากลาง egp

เลขที่โครงการ 65087306660
งบประมาณ 1,300,000.00 บาท
20 ครั้ง