ประกาศราคากลางงานจ้างจัดงานมอบรางวัลรัฐบาลดิจิทัลประจำปี 2565 หรือ Digital Government Awards 2022 ของ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (DGA/65/0220)


24 ส.ค. 65
71


1

DGA-65-0220 ราคากลาง egp

เลขที่โครงการ 65087306660
งบประมาณ 1,300,000.00 บาท
17 ครั้ง