ประกาศราคากลางงานจ้างผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (DGA/65/0224)


24 Aug 65
49
1

DGA-65-0224 ราคากลาง egp

เลขที่โครงการ 65087366050
งบประมาณ 1,900,000.00 บาท
4 ครั้ง