ประกาศราคากลางงานซ่อมแซมและปรับปรุงพื้นที่สำนักงาน ชั้น ๑๖ อาคารบางกอกไทยทาวเวอร์ ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (DGA/65/0239)


24 Aug 65
27
1

DGA-65-0239 ราคากลาง egp

เลขที่โครงการ 65087463474
งบประมาณ 200,000.00 บาท
4 ครั้ง