ประกาศราคากลางงานจ้างประชาสัมพันธ์ศูนย์เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลภาครัฐ ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (DGA/65/0231)


16 ส.ค. 65
16
1

DGA-65-0231 ราคากลาง egp

เลขที่โครงการ 65087345003
งบประมาณ 500,000.00 บาท
2 ครั้ง