ประกาศราคากลางงานจ้างดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ workshop-Strength-based Team Development ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (DGA/65/0221)


11 Aug 65
37
1

DGA-65-0221 ราคากลาง egp

เลขที่โครงการ 65087258647
งบประมาณ 410,000.00 บาท
1 ครั้ง