ประกาศราคากลางงานจ้างดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ workshop-Strength-based Team Development


11 ส.ค. 65
16
1

DGA-65-0221 ราคากลาง egp

เลขที่โครงการ 65087258647
งบประมาณ 410,000.00 บาท
1 ครั้ง