ประกาศราคากลางงานจัดซื้อสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์ด้านเอกสาร การนำเสนอ และบริหารจัดการ แบบรายปี โดยวิธีคัดเลือก (DGA/65/0207)


5 Aug 65
20
1

DGA-65-0207 ราคากลาง egp

เลขที่โครงการ 65077507361
งบประมาณ 5,500,000.00 บาท
6 ครั้ง