ประกาศราคากลางงานจ้างบำรุงรักษา (MA) อุปกรณ์ Core Network สำหรับเครือข่ายสื่อสารข้อมูลเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐ (GIN) และอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (DGA/65/0213)


8 Aug 65
60
1

DGA-65-0213 ราคากลาง egp

เลขที่โครงการ 65087095446
งบประมาณ 23,000,000.00 บาท
8 ครั้ง