ประกาศราคากลางงานจ้างบริการส่งข้อความสั้น (Short Message Service SMS) เพื่อใช้กับแพลตฟอร์มดิจิทัลกลางต่าง ๆ ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (DGA/65/0188)


27 Jun 65
24
1

DGA-65-0188 ราคากลาง egp

เลขที่โครงการ 65067408060
งบประมาณ 500,000.00 บาท
3 ครั้ง