ประกาศราคากลาง งานจ้างเหมาบริการจัดการศึกษาดูงาน ณ เครือรัฐออสเตรเลียสำหรับหลักสูตรนักบริหารรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ 10 (e-GEP#10) และรุ่นที่ 10 (e-GEP#11) ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (DGA/65/0183)


17 Jun 65
34
1

DGA-65-0183 ราคากลาง egp

งบประมาณ 4,955,000.00 บาท
12 ครั้ง