ประกาศราคากลางงานจ้างพัฒนาระบบให้บริการลงนามอิเล็กทรอนิกส์บนเอกสารสำคัญทางการศึกษาและหนังสือราชการแบบรวมศูนย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (DGA/65/0182)


16 Jun 65
32
1

DGA-65-0182 ราคากลาง egp

เลขที่โครงการ 65067225493
งบประมาณ 5,000,000.00 บาท
7 ครั้ง