ประกาศราคากลางงานจ้างจัดกิจกรรมการประกวดโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นดิจิทัลปี ๒๕๖๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (DGA/65/0179)


13 Jun 65
27
1

DGA-65-0179 ราคากลาง egp

เลขที่โครงการ 65067152763
งบประมาณ 1,000,000.00 บาท
12 ครั้ง