ประกาศราคากลางงานจ้างดำเนินงานศูนย์ปฏิบัติการความมั่นคงทางไซเบอร์ (CSOC) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (DGA/65/0181)


6 Jun 65
25
1

DGA-65-0181 ราคากลาง egp

เลขที่โครงการ 65067039559
งบประมาณ 490,000.00 บาท
5 ครั้ง