ประกาศราคากลางงานจ้างบำรุงรักษา (MA) อุปกรณ์ของบริการ DG-Cloud ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) โดยวิธีคัดเลือก (DGA/65/0170)


30 May 65
21
1

DGA-65-0170 ราคากลาง egp

เลขที่โครงการ 65057426878
งบประมาณ 7,490,000.00 บาท
5 ครั้ง