ประกาศราคากลาง งานจ้างสื่อสารสร้างการรับรู้ระบบเพื่อขอรับบริการภาครัฐ ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (DGA/65/0168)


26 May 65
21
1

DGA-65-0168 ราคากลาง egp

เลขที่โครงการ 65057469182
งบประมาณ 1,594,185.00 บาท
1 ครั้ง